Как да платя?
  • Попълвате формата
  • Зарежда Ви се информация за оставащите вноски
  • Избирате една /или повече/ вноски, които желаете да платите
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате онлайн
  • Получавате на e-mail потвърждение за плащането. А за платени вноски по застраховка "Гражданска отговорност" – получавате безплатно по куриер Стикер и Сертификат зелена карта

Плати вноска онлайн
Номер на полица
Телефон
E-mail