Как да купя?
 • Попълвате формата
 • Получавате на e-mail линк за потвърждение
 • Плащате сумата онлайн
 • Получавате по е-mail потвърждение за плащане и застрахователния договор
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Недвижимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Движимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Допълнително покритие
Лимит за Доп. покритие Късо съединение
Лимит за Доп. покритие Гражданска отговорност към трети лица
Лимит (стойност на оръжието) лв.
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Достъпна сигурност за дома. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Клиенти на ОЗК-Застраховане, които подновяват за поредна година полица Достъпна сигурност, за която досега не са имали щети, ще получат при сключване на полица и допълнителна отстъпка, както следва:
• за 1 година без щети – 5%;
• за 2 поредни години без щети – 10%;
• за 3 и повече поредни години без щети – 15%.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица при Застрахователя или при неговите посредници, с представена точна информация за застрахованите обекти.
Застраховката е предназначена за собственици, наематели и ползватели на жилища, български или чуждестранни физически лица и юридически лица.
Покупката на застраховка "Достъпна сигурност за дома" е лесна и опростена – не се изисква първоначален оглед на дома и документи за собственост, а застрахованото домашно имущество не е необходимо да се описва.
Комбинирана застраховка Достъпна сигурност за дома - купи онлайн
Име (изписано на кирилица)
Презиме (изписано на кирилица)
Фамилия (изписана на кирилица)
ЕГН / ЛНЧ
Адрес (изписан на кирилица)
Телефон
E-mail
В полза на
(попълва се само, ако желаете да сключите застраховката в полза на 3-то лице, различно от собственика)
Име/Наименование (изписано на кирилица)
ЕГН/ЕИК
Адрес (изписан на кирилица)
Данни за застрахования имот

Адрес на имота, който желаете да застраховате
Данни за обитателя
Тип сграда
РЗП (м2)
Застрахована сума (BGN)
Година на построяване
Начин на изпълнение
Избор на Пакет ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ
Пакет Стандарт
 • (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
 • (Б 1) – Имплозия;
 • (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
 • (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
 • (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • (Б 6) – Замръзване;
 • (Д 13) – Необходими разходи;
 • Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.
Пакет Спокойствие
 • (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
 • (Б 1) – Имплозия;
 • (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
 • (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
 • (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • (Б 6) – Замръзване;
 • (Б 7) - Свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
 • (Д 5) – Злонамерени действия на трети лица;
 • (Д 6) - Земетресение;
 • (Д 13) – Необходими разходи;
 • Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.
Пакет Сигурност
 • (А) - Пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара, мълния (щети вследствие на индиректно (непряко) попадение на мълния), експлозия, сблъскване или падане на пилотирано тяло, негови части или товар;
 • (Б 1) – Имплозия;
 • (Б 2) – Буря, градушка, пороен дъжд, наводнение, ураган (падащи дървета, клони и други външни обекти вследствие буря, ураган или градушка);
 • (Б 3) - Тежест при естествено натрупване на сняг и/или лед;
 • (Б 4) – Измокряне на имущества вследствие изтичане на вода и пара от резервоари, тръбни инсталации и включените към тях уреди;
 • (Б 5) – Удар от превозно средство или животно или авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • (Б 6) – Замръзване;
 • (Б 7) - Свличане и/или срутване на земни пластове или действие на подпочвени води;
 • (Д 2) – Умишлен палеж и/или експлозия;
 • (Д 3) – Чупене на стъкла, витрини, рекламни надписи и табели;
 • (Д 5) – Злонамерени действия на трети лица;
 • (Д 6) – Земетресение;
 • (Д 13) – Необходими разходи;
 • Кражба чрез взлом и/или с техническо средство, вандализъм и грабеж.
Допълнителни постройки
Площ (м2)
Стойност (BGN)
Площ (м2)
Стойност (BGN)
Площ (м2)
Стойност (BGN)
Площ (м2)
Стойност (BGN)
Покритие за движимо имущество на стойност (BGN)
Можете да добавите и от следните ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКРИТИЯ
Лимит за Доп. покритие Късо съединение
Лимит за Доп. покритие Гражданска отговорност към трети лица
Лимит (стойност на оръжието) лв.
Начало на валидност
Начин на плащане