Как да купя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате сумата онлайн
  • Получавате по е-mail потвърждение за плащане и застрахователния договор
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Недвижимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Движимо имущество
Стойност за застраховане /Застрахователна сума/ лв.
Допълнително покритие
Лимит за Доп. покритие Късо съединение
Лимит за Доп. покритие Гражданска отговорност към трети лица
Лимит (стойност на оръжието) лв.
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Достъпна сигурност за дома. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Клиенти на ОЗК-Застраховане, които подновяват за поредна година полица Достъпна сигурност, за която досега не са имали щети, ще получат при сключване на полица и допълнителна отстъпка, както следва:
• за 1 година без щети – 5%;
• за 2 поредни години без щети – 10%;
• за 3 и повече поредни години без щети – 15%.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица при Застрахователя или при неговите посредници, с представена точна информация за застрахованите обекти.

Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Достъпна сигурност за дома. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Клиенти на ОЗК-Застраховане, които подновяват за поредна година полица Достъпна сигурност, за която досега не са имали щети, ще получат при сключване на полица и допълнителна отстъпка, както следва:

  • за 1 година без щети – 5%;
  • за 2 поредни години без щети – 10%;
  • за 3 и повече поредни години без щети – 15%;

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица при Застрахователя или при неговите посредници, с представена точна информация за застрахованите обекти.