Как да купя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате сумата онлайн
  • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.

Права за ползване

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Този уебсайт е собственост на ЗАД ОЗК Застраховане АД и цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на ЗАД ОЗК Застраховане АД с всички запазени права.

Всяко възпроизвеждане, презапис, копиране на съдържанието е забранено.

ЗАД ОЗК Застраховане АД си запазва правото да променя  съдържанието и оформлението по всяко време без предварително уведомление.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

ЗАД ОЗК Застраховане АД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски.

Информацията, представена на сайта за цени на застрахователни продукти, е единствено за информационни и промоционални цели. Конкретният размер на застрахователната тарифа се определя въз основа на заявената полица с представена информация за застрахованите обекти.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има връзки.

ЗАД ОЗК Застраховане АД не носи отговорност за вреди, причинени от софтуер, чрез използването на този сайт или за вреди произтичащи от прекъсване, спиране или забавяне, причинени от неизправности в интернет мрежата или поради други причини.

Всички лични данни, които са получени чрез сайта, ще бъдат използвани единствено за информация за застрахователни продукти и услуги на ЗАД ОЗК Застраховане АД.