Как да купя?
  • Попълвате формата
  • Получавате на e-mail линк за потвърждение
  • Плащате сумата онлайн
  • Получавате безплатно полицата по куриер
Можете да изчислите индикативна цена на застраховката с помощта на нашия Калкулатор.
Вид МПС
Кубатура
Година на производство
Общо тегло
Брой места
Кубатура
Срок на застраховката
Срок на застраховката
Възраст на водача
Адрес на собственика по талон
МПС се използва основно за
Собственик
Досегашната полица ГО на МПС е издадена от ЗАД "ОЗК Застраховане"
Имате ли регистрирани щети през срока на полицата?
Чрез този калкулатор, можете да изчислите индикативна цена за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите. Моля да имате предвид, че независимо че се стремим да го поддържаме актуален, цената може да е била променена и промяната все още да не е отразена в него.

Конкретният краен размер на дължимата цена се определя въз основа на заявената полица в офис на Застрахователя или при неговите посредници, с представена информация за застрахованите обекти.

Калкулаторът Гражданска отговорност е създаден, за да Ви помогне да се ориентирате в порядъка на цената на предлагата от нас застраховка Гражданска отговорност. Трябва да се има предвид, че цената на застраховката Гражданска отговорност зависи както от техническите параметри на застрахования автомобил (вид на превозното средство, обем на двигатела, година на производство, брой места), така и от територията, на която обичйно ще се използва. Определяща за цената също е и възрастта на водача.

Използвайте, като кликнете върху бутона Калкулатор в лявата лента на сайта.